Partner strategiczny

Image

Partner

Image
Zakres szkolenia
Zapisz się


Z dniem 1 sierpnia 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
. Nowe przepisy zmieniają sytuację publicznych placów zabaw w Polsce, zarówno pod kątem etapu planowania i inwestycji, jak i późniejszego ich utrzymania. Tym samym stanowią wyzwanie dla inwestorów
i zarządców
tych obiektów.

W Rozporządzeniu znalazło się wiele istotnych zapisów, a przy określaniu nowych wymogów sugerowano się odnośnymi Polskimi Normami (czyli z grupy PN-EN 1176) oraz opracowaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2022 r. pt. "Bezpieczny plac zabaw. Poradnik dla administratorów i właścicieli", którego współautorem jest Dominik Berliński z Centrum Kontroli Placów Zabaw.


To właśnie Dominik Berliński będzie podczas szkolenia wyjaśniał zawiłości poszczególnych zapisów i podawał ich praktyczną interpretację, w kontekście obowiązków nakładanych na inwestorów i zarządców placów zabaw.


W trakcie szkolenia odpowie m.in. na te pytania:


• Jakie zmiany pociąga za sobą nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jeśli chodzi o publiczne place zabaw?


• Jakie nowe obowiązki nakłada się na inwestorów i zarządców tych obiektów?


• Na czym polega utrzymanie placów zabaw w świetle nowych przepisów?

Prowadzący szkolenie:

Dominik Berliński


międzynarodowy inspektor placów zabaw RPII, trener i główny ekspert Centrum Kontroli Placów Zabaw

Image

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.:


• kiedy powstaje obowiązek budowy placu zabaw i jak określić jego wielkość?


• czy faktycznie każdy plac zabaw musi być ogrodzony?


• co zrobić, gdy mamy za mało miejsca na plac zabaw?


• co zmienia się w kontekście integracyjności?


• jakie zmiany dotyczą istniejących placów zabaw i ich utrzymania?


• jakie zmiany dotyczą nowopowstających placów zabaw?


• jak można ocenić kompetencje osób zajmujących się kontrolami placów zabaw?Zdobyta podczas szkolenia wiedza pomoże Państwu:


• ocenić czy projekt placu zabaw uwzględnia nowe wymagania


• umieścić odpowiednie zapisy w SIWZ przy postępowaniu dotyczącym budowy nowego placu zabaw


• ocenić czy osoby bądź firmy, które mają zająć się wykonaniem kontroli okresowych i utrzymaniem placów zabaw, mają odpowiednie kompetencje


• ocenić kto może wykonać kontrole coroczne główne i pięcioletnie placów zabaw


Zakres szkolenia:

13.06.2024 r. (czwartek) 10.00-14.00*

Publiczne place zabaw – budowa i utrzymanie w kontekście nowych przepisówBlok I: Omówienie poszczególnych zapisów §40 nowego Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:


• Kiedy powstaje obowiązek budowy placu zabaw?


• Kontekst odległości placu zabaw od budynków i in., jego powierzchni, podziału na części
i nasłonecznienia


• Kiedy powstaje obowiązek budowy miejsca rekreacyjnego?


• Kontekst dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami


• Ogrodzenie – wymagania, rodzaje, rozwiązania nietypowe


• Plac zabaw na dachu


• Co z salami zabaw?Blok II: Wymóg zapewnienia zgodności z Polskimi Normami

i wynikające z tego skutki dla zarządców


• Kontrola pomontażowa, w tym badanie nawierzchni


• Kompetencje osób przy kontroli odbiorowej


Przeglądy okresowe z naciskiem na kompetencje osób


• System zarządzania – wymagania normy i praktyczne, cyfrowe rozwiązania

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.


Zapisz się

Do udziału w szkoleniu zapraszamy m.in.:

• właścicieli i zarządców placów zabaw


architektów


• architektów krajobrazu


producentów


• montażystów


• deweloperówStart zapisów dla wszystkich:


99 zł + VAT (121,77 zł brutto)

cena obowiązuje do 30 kwietnia 2024 r.Pracownicy zarządów zieleni, zarządów dróg, jednostek administracji samorządowej
i rządowej, studenci oraz kadra naukowa szkół wyższych:


cena promocyjna od 1 maja do 26 maja 2024 r.

199,00 zł + VAT (244,77 zł brutto)


od 27 maja do 13 czerwca 2024 r.

299,00 zł + VAT (367,77 zł brutto)


Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zawierające adres mailowy w domenie reprezentowanej instytucji.


Koszt udziału w szkoleniu dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w spotkaniu
w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT.Pozostałe osoby, które nie zaliczają się do wyżej wspomnianych grup zawodowych

(tj. m.in. os. prywatne oraz spółki prawa handlowego):


cena promocyjna od 1 maja do 26 maja 2024 r.

299,00 zł + VAT (367,77 zł brutto)


od 27 maja do 13 czerwca 2024 r.

399,00 zł + VAT (490,77 zł brutto)


UWAGA: Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Istnieje możliwość anulacji zgłoszenia na szkolenie do pięciu dni przed wydarzeniem.


Osoby prywatne proszone są o uiszczenie należności na minimum 2 dni przed wydarzeniem.

Koszt udziału:

Zapisz się

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Rejestracja bezpłatna na II cz. szkolenia

Zapraszamy do kontaktu:

Image

Organizator:


Judyta Więcławska

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

Promocja:


Dorota Szypulska

specjalista ds. reklamy


IconIcon
Napisz do mnie
Napisz do mnie
IconIcon

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807